Priser (kr.) inklusiv moms:
Andelslejligheder9.500,-
Ejerlejligheder samt Grunde10.500,-
Forældrekøb inkl. lejekontrakt m.m. samt Projektlejligheder12.500,-
Villaer, Sommerhuse, Ideelle anparter samt Entreprise11.500,-
Liebhaverboliger (*) 13.500,-
Landejendomme15.500,-
Herregårde samt landbrug med landbrugspligt, fra (**)17.500,-
Omskødning8.500,-
Mortifikation af pantebreve, fra 7.000,-
Udvidet Testamente, Samejeoverenskomst samt Ægtepagt, fra 5.000,-
Udvidet fremtidsfuldmagt (økonomisk/personlig)4.500,-
Dødsboer og inkassosagerafregnes efter aftale
* Vedrørende ejendomme over kr. 4 mio.
** Større ejendomme afregnes efter aftale

Kortsen Advokater ApS afstemmer samtlige forventninger med vores klienter ved sagens opstart, hvilket vi bekræfter i en såkaldt klientaftale, idet vores klienter kan forvente, at vi leverer vores arbejde til tiden og til den aftalte pris.

Kortsen Advokater ApS ønsker alene at varetage klientens interesse, hvorfor vi i forbindelse med en ejendomshandel opkræver et mindre salær, hvis handlen bliver annulleret – uanset sagens tidligere omfang. Vi får hermed ikke en økonomisk interesse i, at handlen skal gennemføres.