Kortsen Advokater ApS er stiftet i 2010 af advokat Anja Winther Kortsen, som er blandt de førende specialister i juridisk rådgivning inden for ejendomshandel samt udarbejdelse af testamenter, samejeoverenskomster, ægtepagter mv. Anja Winther Kortsen er tillige uddannet statsautoriseret ejendomsmægler og valuar og har på denne måde flere indgangsvinkler til en ejendomshandel. Derudover varetager vi mange dødsboer, hvor vi især lægger vægt på omsorgen for arvingerne, som alle skal føle sig trygge og godt behandlet. Vi sigter derfor efter at få boet færdigt så hurtigt som muligt, så arvingerne kan komme videre i livet uden samtidigt at skulle tage sig af alt det praktiske, som det ekspeditionsmæssigt kræver for at få et dødsbo afsluttet.

Kortsen Advokater ApS har et klart mål, og det er at forblive blandt de absolut bedste, herunder at yde den absolut bedste service! Derfor tager vi os af alle sager og øvrige henvendelser samme dag, som vi modtager dem, og vi er yderst fleksible, idet vores åbningstider afhænger af, hvornår vores klienter har tid. Vi rådgiver inden for såvel det ejendomsretlige som det familie- og arveretlige, men vores totalrådgivning omfatter tillige de økonomiske og skatteretlige aspekter.

Kortsen Advokater ApS sørger for at få afstemt vores klienters forventninger ved sagens opstart, idet vores klienter kan forvente, at vi leverer vores arbejde til tiden og til den aftalte pris. Grundet et højt fagligt niveau kan vi tilbyde en totalrådgivning af ejendomshandlen til helt faste priser uden ekstra gebyrer eller lignende, og uanset sagens omfang i forhold til forhandling af sagen mv., ligesom vi uden ekstraopkrævning besvarer diverse spørgsmål, som ikke direkte er relateret til selve sagen.

Kortsen Advokater ApS modtog i 2015 en Gazelle fra Børsen, hvilket vi på kontoret blev enormt stolte og taknemmelige over. Det er virkelig rart at mærke, at vores arbejdsindsats samt ofte lange arbejdsdage således kan bibringe os et dejligt skulderklap!

_________________________________________________________________________

Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet og er således en del af Advokatsamfundet.
Kortsen Advokater ApS arbejder efter “Etiske regler for advokaters rådgivning om fast ejendom til forbrugere udarbejdet i samarbejde mellem Forbrugerrådet og Advokatrådet”.
Kortsen Advokater ApS har ansvarsforsikring hos HDI Gerling, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, som dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Derudover har vi stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.
Ved klage over Advokatens adfærd eller salær kan dette ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 4. sal, 1306 København K, https://www.xn--advokatnvnet-edb.dk
Kortsen Advokater ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Kontonr.: 3409  –  4380231557
Iban:   DK8930004380231557
Swift:  DABADKKK